menu
Zpět  

Servis pro studenty a žáky všech typů škol

Trápí vás a vaše dítě špatný prospěch? Pomůžeme vám!

Výuce a doučování se věnujeme již řadu let. Neúspěch ve škole neznamená, že jste neschopní. Špatný prospěch může způsobit ostych,
špatná komunikace, kolektiv, nevhodný pedagog, apod.
Naše středisko vám zaručí individuální přístup, časovou flexibilitu doučování a dle vašeho přání doučování v místě vašeho bydliště,
přímo u lektora nebo v sídle našeho střediska. Výuku zajišťujeme prostřednictvím týmu profi lektorů, který je složen výhradně ze zkušených pedagogů základních, středních a vysokých škol.
Zaměřujeme se především na individuální výuku a doučování jednotlivců na všech úrovních vzdělávacího systému.

Středoškolák

Studujete na střední škole a nedaří se vám dosahovat takových úspěchů, jaké jste si představovali?
Věnujete neúměrně mnoho nebo naopak málo času školní přípravě?
Nechte si od nás pomoci!

 • doučování předmětů v rozsahu střední školy (předměty všeobecné, matematika, účetnictví, statistika, ekonomika, práce na počítači, atd.)
 • přípravu na odborné přijímací zkoušky na ekonomické typy vysokých škol
 • přípravu na maturitní zkoušky všech typů škol
 • výuku cizích jazyků pro různé věkové kategorie a úrovně znalostí (angličtina, němčina, italština, francouzština, ruština)

Blíží se vám neúprosně maturita z účetnictví? Pomůžeme vám se na ni kvalitně připravit.
Odmaturujete v pohodě a beze strachu z neúspěchu!

Nabízíme intenzivní kurz doučování z účetnictví pro praktickou maturitní zkoušku.
Rozsah si volíte sami dle vašich znalostí a potřeb.

Zahrnuje:

 • propočítávání praktických příkladů zaměřených na jednotlivá účetní témata (rozvaha, otevření účtů, účtování v účetních knihách, uzávěrka, výpočet hospodářského výsledku)
 • propočítávání praktických souvislých příkladů (zásoby, dlouhodobý majetek, závazky, pohledávky, vlastní zdroje krytí, individuální podnikatel, náklady, časové rozlišení nákladů a výnosů, finanční pronájem, výnosy, hospodářský výsledek, převod a rozdělování zisku)
 • řešení komplexních příkladů v daňové evidenci (otevření a vedení peněžního deníku a ostatních účetních knih, uzávěrka, výpočet zisku a daně z příjmu fyzických osob, výpočet zdravotního a sociálního pojištění podnikatele)
 • procvičování účetnictví a daňové evidence na PC (účetní program používaný na OA)
 • opakovací hodiny z účetnictví
 • doučování z účetnictví dle individuálních potřeb

Vysokoškolák

Splnil se vám sen a dostali jste se až na vysokou školu? A najednou nejde všechno podle vašich představ? Představovali jste si to snazší? Nezoufejte!

Nabízíme Vám :

 • opakovací hodiny z daní na základě daňových zákonů ČR (dle individuálních potřeb na jednotlivá témata)
 • propočítávání praktických příkladů zaměřených na jednotlivá témata z daní (daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, daně majetkové, DPH)
 • propočítávání souvislých praktických příkladů z daní(obdoba příkladů ke zkoušce nebo k zápočtu)
 • doučování daní dle individuálních potřeb
 • výuka a doučování z daňové evidence dle individuálních potřeb
 • opakovací hodiny z finančního účetnictví na základě zákona o účetnictví (dle individuálních potřeb na jednotlivá témata)
 • propočítávání praktických příkladů zaměřených na jednotlivá témata z účetnictví (zásoby, dlouhodobý majetek, závazky, pohledávky, vlastní zdroje krytí, individuální podnikatel, náklady, výnosy, uzávěrkové operace, hospodářský výsledek, rozdělení zisku, daň z příjmu)
 • propočítávání souvislých praktických příkladů z účetnictví (obdoba příkladů ke zkoušce nebo k zápočtu)
 • doučování finančního účetnictví dle individuálních potřeb