menu

ÚČETNICTVÍ A EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ

Starosti s účetnictvím a daněmi přenechejte nám. Vy se naplno věnujte svému podnikání, rozšiřujte své aktivity, rozvíjejte svoji firmu.
My se postaráme o Vaši „ekonomickou tvář“. Naší snahou je Vaše maximální spokojenost. Poskytujeme komplexní a cenově dostupné
služby jak pro drobné podnikatele a živnostníky, tak pro velké nebo střední firmy.
Přísně dbáme na ochranu informací a dat, zachováváme loajalitu s klientem. Důraz klademe na individuální potřeby klienta.
Veškeré účtování provádíme na základě sjednaného smluvního vztahu v našem účetním softwaru a v našich prostorách, dle přání klienta je možné vedení účetnictví v jeho firmě.
Naší snahou je minimální časové zatěžování klienta (zastupování při kontrolách, přebírání dokladů u klienta apod.)
Našim klientům jsme neustále k dispozici pro jakékoliv konzultace, případně dotazy na telefonu.
Samozřejmostí je naše pojištění odpovědnosti za škody vzniklé při výkonu předmětu podnikání, naší referencí je skutečnost, že jsme dosud nemuseli uplatnit žádnou pojistnou událost.

Proč využívat právě našich služeb?

 • Cena za práci od externího dodavatele je vždy levnější než mzda účetní, kterou byste zaměstnávali v pracovním poměru.
 • Navíc odpadá odvod sociálního a zdravotního pojištění, mzdová a personální agenda.
 • Platíte si jen za práci, kterou pro Vás vykonáme. Neplatíte prostoje, dovolenou, pracovní neschopnost, návštěvy u lékaře, …
 • Nemusíte platit upgrade účetního a mzdového softwaru
 • Nemusíte platit drahá školení pro účetní, odbornou ekonomickou literaturu, sledovat změny v zákonech

Účetnictví

 • Vedení deníku a hlavních knih
 • Evidence majetku
 • Roční uzávěrka
 • Nemusíte platit upgrade účetního a mzdového softwaru
 • Vyhotovování přehledů, sestav, tabulek

Daňová evidence

 • Vedení peněžního deníku
 • Vedení knih pohledávek a závazků
 • Evidence majetku
 • Evidence DPH
 • Roční uzávěrku
 • Vyhotovování přehledů, sestav a tabulek

Mzdová a personální agenda

Vzhledem k archivačním lhůtám, které se vztahují ke mzdové a personální problematice, věnujeme této oblasti obzvláštní pozornost. Platíte si jen za práci, kterou pro Vás vykonáme. Neplatíte prostoje, dovolenou, pracovní neschopnost, návštěvy u lékaře, …

 • Komplexní vedení mzdové agendy
 • Zpracování pracovní smlouvy, mzdového výměru
 • Přihlášení nebo odhlášení zaměstnance na OSSZ a na zdravotní pojišťovně
 • Vypracování přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu
 • Vedení mzdových a evidenčních listů
 • Zpracování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
 • Zpracování ročního zúčtování daňových záloh zaměstnanců, zpracování přehledů pro finanční úřad
 • Evidence ve vztahu k Úřadu práce
 • Příprava podkladů pro kontroly

Ekonomické a účetní poradenství

 • Firemní strategie, cíle, úkoly, plán
 • Řízení financí – cashflow, controlling
 • Řízení lidských zdrojů
 • Zpracování podnikatelských záměrů
 • Finanční analýza
 • Zpracování žádosti o úvěr
 • Zpracování vnitropodnikových směrnic, řízení interních procesů firmy
 • Pomoc při zakládání firem a při změně právní formy podnikání

Další služby

 • Zpracování a podání daňových přiznání, a to DPH, daň z příjmu fyzických i právnických osob, silniční daň, daň z nemovitosti
 • Optimalizace daňové povinnosti
 • Zpracování a podání přehledů na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
 • Daňové a účetní konzultace, poradenská činnost pro občany v oblasti daní
 • Spolupráce s auditory a daňovými poradci
 • Konzultace s právníkem, zajištění právních služeb
 • Zastupování na úřadech
 • Zpracování přehledů pro banky, statistický úřad, aj.