menu

Vícedenní rekvalifikační kurzy

Vícedenní rekvalifikační kurzy, které jsou prakticky zaměřené, účastníci aktivně řeší praktické příklady případové studie z praxe.
Maximální důraz se klade na procvičování daného tématu, pro důkladnější procvičení je možné i navýšení počtu případových studií,
které si účastník rekvalifikačního kurzu zpracovává doma a následně konzultuje s lektorem.

  • Podmínkou pro přijetí do rekvalifikačního kurzu je dokončené středoškolské vzdělání s maturitou.
  • Absolventi rekvalifikačního kurzu obdrží certifikát o rekvalifikaci.
  • Kurzy probíhají v učebně ECONOMIC FACE s.r.o., Husova 1622/10, Jihlava.
  • Kurzy jsou akreditovány MŠMT.

Nabídka rekvalifikačních kurzů:

Kurzy jsou zahajovány každý měsíc po dohodě s přihlášenými účastníky s ohledem na jejich časové možnosti.
Účastníkům kurzů mimo kraj Vysočina hradíme jízdné ve výši jízdného hromadnou dopravou.

Název kurzu Délka trvání (hodiny) Cena (Kč)
Daňový specialista 120 12 490 Objednat
Mzdové účetnictví 80 10 990 Objednat
Daňová evidence 40 5 990 Objednat
Účetnictví a daňová evidence 130 13 990 Objednat
Účetnictví s využitím výpočetní techniky 160 14 990 Objednat
Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky 120 13 990 Objednat
Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky 170 17 990 Objednat